ABC om text

Några grundregler och praktiska tips:

  • Skriv texten så kort och koncist som möjligt. Ju kortare text - desto större chans att den blir läst i sin helhet.

  • Det uppfattas som artigt att inleda texten med en hälsning eller förnamnet på mottagaren. Vid internationella kontakter kan också titeln vara viktig.

  • Skriv kort och ledigt ditt ärende. Artighetsfraser är oftast onödigt. Mottagaren är väl medveten om begränsningen i textmängd och vill inte heller läsa onödig text.

  • Använd helst inte VERSALER i meddelandetexten. Versaler gör texten svårare att läsa än gemena tecken och kan lätt uppfattas som att avsändaren är upprörd. Avsluta inte text med flera utropstecken!!!! Detta uppfattas som att du skriker.

  • Om det är svårt att begränsa texten till 160 tecken kan du utelämna skiljetecken och förkorta ord utan att ersätta de utelämnade tecknen med punkt.

  • Avsluta alltid med att ange avsändare och kontaktinfo, d v s det enklaste sättet som mottagaren kan kontakta dig. I avslutningen kan du också ange t ex öppettider eller annan viktig information för mottagaren.

  • Om du anger ett mobiltelefonnummer eller ett virtuellt mobilnummer kan mottagaren av meddelandet enkelt och direkt besvara det från sin mobiltelefon.

  • Gör ny rad (Enter) när du skriver avsändare och kontaktinformation, så blir det mera lättläst i mobiltelefonen.

  • I de flesta mobiltelefoner blir sifferuppgifter automatiskt en länk. Då kan mottagaren peka på ett telefonnummer och ringa upp direkt.

  • I smartphones blir webbadresser automatiskt en länk som mottagaren kan följa för att läsa mer på en webbsida.