Mobil ordlista

Ett litet mobilt lexicon

1G Första generationens teknik för överföring av data till mobila enheter. I Norden användes NMT-standard.
2G Andra generationens teknik för digital dataöverföring till mobila enheter, oftast GSM.
Från och med denna generation är det möjligt att utbyta SMS med mobilen.
3G Tredje generationens teknik som medger höga dataöverföringshastigheter, bättre kvalitet än 2G och avancerade tjänster till mobiltelefoner.
4G 4G har högre överföringshastighet än 3G. Samma nät ska kunna användas för flera olika typer av tjänster samtidigt, exempelvis telefoni, datakommunikation, högupplöst digital-TV och så vidare.
APP Applikation (program) som laddas ned till mobiltelefon av typ iPhone eller med Android-operativsystem.
ASAP As Soon As Possible. Teckenbesparande förkortning för; "Så fort som möjligt".
Bluetooth Kortvågsbaserad energisnål teknik för trådlös överföring av signaler på korta avstånd (<10m) mellan telefoner, datorer och annan utrustning.
CR Carriage Return, "Enter" på tangentbordet, radbrytning
CU See You. Sv: Vi ses!
Flash SMS SMS-meddelande som visas direkt i telefonens display och som inte sparas i telefonens minne. Försvinner vid första tangenttryckningen.
FYI For Your Information.Teckenbesparande förkortning för: För kännedom
GPRS General Packet Radio Service. Teknik för datakommunikation i GSM-nät.
GSM Global System for Mobile communication. Världsomspännande system för digital mobil telefoni. Det allra vanligaste systemet i världen.
Hot Spot Område med trådlöst bredband, även kallad surfzon. Tex flygplatser, hotell, parker.
Internet Det mest kända konglomeratet av nätverk, som ingen äger och kontrollerar, men är möjligt och tillåtet för alla att använda. Internet uppfanns 1969 men har kommit till allmänhetens användning under slutet av 1990-talet.
IP Internet Protocol. Standard för kommunikation över Internet. Varje dator har en ip-adress sin skiljer den från alla andra datorer.
IP-telefoni Teknik för överföring av vanliga telefonsamtal via Internet. Kallas även VoIP.
MMS Multimedia Mesaging Service. Teknik som möjliggör sändning och mottagning av text, ljud, bild och videomeddelanden till och från mobiltelefoner.
NMT
Nordisk Mobil Telefoni, Analog standard för mobiltelefoni i de nordiska länderna.
SMS Short Message Service. Textkommunikation till/från/mellan mobiltelefoner
Trippel-band Telefoner som klarar olika frekvenser i GSM-nätet och som kan användas både i Europa och USA.
UMTS Universal Mobile Telephone Systems. Standard för 3G-kommunikation i så höga hastigheter att det är möjligt att "surfa" på Internet
URL

Uniform Resource Locator, i dagligt tal; webb-adress.

WAP Wireless Application Protocol. En global och öppen standard för att ge mobiltelefoner säker tillgång till E-post och enkla webbsidor.