Automatiska SMS-påminnelser

Med SMS-utskick glöms ingen tid bort

Vi förväntar oss idag att bli påminda om bokade tider och när vi inte blir det är det lätt att vi glömmer. Skicka automatiska påminnelser via SMS och ingen bokning glöms bort!

Använd InTimes SMS-tjänst för att snabbt och enkelt skicka SMS-påminnelser till dina kunder och patienter. Du skapar förtroende och kan nyttja dina resurser på bästa sätt.

Påminnelserna sker tidsstyrt och helt automatiskt. Du kan också integrera tjänsten med ditt befintliga bokningssystem.

Kontakta oss och vi berättar mer!

Intresseanmälan

Vårda dina kundrelationer

Hur upplevde kunden sitt besök hos dig? Skicka ett SMS efter den bokade tiden och fråga! Du skapar engagemang och får samtidigt värdefull information som hjälper dig att göra bättre affärer. Läs mer under Undersökningar & omröstningar.

Med InTime Messenger® kan du:

  • Skicka SMS-påminnelser helt automatiskt
  • Koppla flera meddelanden till samma tidbokning
  • Skapa egna personliga texter
  • Se leveransstatus