Integritet och säkerhet

För oss på InTime är säkerhet och persondataskydd viktigt. Vi vill därför informera dig om en viktig och positiv förändring.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och syftet är att ställa tydligare krav på företag som behandlar personuppgifter och öka säkerheten och rättigheterna för de privatpersoner vars personuppgifter behandlas.

För att du som kund ska fortsätta känna dig trygg med att använda våra tjänster har vi uppdaterat våra Allmänna villkor med bilagan Personuppgiftsbiträdesavtal. Genom att beställa och använda våra tjänster bekräftar du att du accepterar dessa Allmänna villkor och därtill hörande Personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har även tagit fram en Integritetspolicy för att du som kund ska veta hur och varför vi behandlar de personuppgifter du väljer att dela med oss.

Allmänna villkor – version 2020-04-20

Personuppgiftsbiträdesavtal – version 2018-11-06

Integritetspolicy - version 2021-02-01

Revisionshistorik 2021-02-01


Mer information om GDPR hittar du här: https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Mer information om direktmarknadsföring via SMS hittar du under Mobil marknadsföring.

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har frågor om vårt arbete med GDPR!