Inkommande SMS - Kommunicera dubbelriktat med dina kunder

Med inkommande SMS tar du enkelt emot svar på dina SMS - Du bestämmer hur!

Med tilläggstjänsten Inkorg kommunicerar du med dina kunder med hjälp av ett kortnummer med prefix eller ett virtuellt SMS-nummer. Du kan också använda ett mobiltelefonnummer som avsändare, då kommer svaret till den mobiltelefonen.

Att ta emot svar från dina kunder är användbart på många olika sätt. Förutom att föra en dialog med dina kunder kan du göra kundundersökningar och få svar på viktiga frågor. Du kan även använda Inkorgen för automatisk avregistrering när du arbetar med marknadsföring via SMS.

Kontakta oss gärna för mer information!

Kortnummer

Vi tillhandahåller nummer 71050 som kortnummer. Detta nummer ska alltid kombineras med ett prefix som du själv väljer. Ett prefix är en unik kod som alltid ska skrivas i början av SMS:et och följas av ett mellanslag. Prefixet ska normalt bestå av minst 3 tecken.

Exempel: Du har en mobil kundklubb och du har valt prefixet VIP. När dina kunder vill registrera sig till din mobila kundklubb skickar de ett SMS med texten "VIP" till nummer 71050. Kunden läggs då automatiskt till i din kundklubb. Inkommande SMS via 71050 är alltid gratis för avsändaren (förutom mobiloperatörens trafikavgift).

Till höger kan du testa om just ditt önskade prefix finns ledigt! Kontakta oss om du vill boka ett prefix och använda dig av ett kortnummer. 

Virtuellt SMS-nummer

Om du vill ha ett vändande svar på ett utskickat SMS kan du ange ditt virtuella SMS-nummer som avsändare. Ett virtuellt SMS-nummer är unikt för dig som abonnent och behöver inte kombineras med ett prefix. Virtuellt SMS-nummer är gratis för avsändaren (förutom mobiloperatörens trafikavgift). 

Eget mobiltelefonnummer

Om du anger ditt eget mobiltelefonnummer som avsändare till dina SMS kan mottagare svara med ett vändande SMS. Svaret kommer till din mobiltelefon.

Du bestämmer vad som händer

Oavsett hur SMS:et kommer in till tjänsten bestämmer du vad som ska hända sen. Det kan vara att spara mobilnumret i en kontaktgrupp, lägga mobilnumret i en spärrlista, skicka tillbaka ett automatiskt svar, lägga upp en framtida påminnelse eller vidarebefordra SMS:et till en eller flera andra mobilnummer.

Kontakta oss och vi berättar mer!

Premium SMS 71050

Kolla om ditt önskade prefix är ledigt. Ange minst 3 tecken.

inkommande sms