Inkommande SMS

Du kan kommunicera med dina kunder med hjälp av ett kortnummer eller ett virtuellt nummer. Ett kortnummer kan vara antingen ett gratisnummer eller ett betalnummer.

Gratis-kortnummer

Vi tillhandahåller nummer 71050 som gratisnummer. Detta nummer ska alltid kombineras med ett prefix som du själv väljer. Ett prefix är en unik kod som alltid ska skrivas i början av SMS:et och följas av ett mellanslag. Prefixet ska normalt bestå av minst 3 tecken.

Exempel: Du har en mobil kundklubb och du har valt prefixet VIP. När dina kunder vill registrera sig till din mobila kundklubb skickar de ett SMS med texten "VIP" till nummer 71050. Kunden läggs då automatiskt till i din kundklubb. Inkommande SMS via 71050 är alltid gratis för avsändaren (förutom mobiloperatörens trafikavgift).

Betal-kortnummer

Vi tillhandahåller nummer 72120 som betalnummer. På samma sätt som gratisnumret 71050 ska även detta nummer alltid kombineras med ett prefix. Inkommande SMS via 72120 kan debiteras avsändaren upp till 500 SEK inkl. moms. Ersättningen efter operatörens marginal finns i en ersättningstabell som du kan ladda ner till höger.

Virtuellt nummer

Om du vill ha ett vändande svar på ett utskickat SMS kan du ange ditt virtuella nummer som avsändare. Ett virtuellt nummer är unikt för dig som abonnent och behöver inte kombineras med ett prefix. Virtuellt nummer är gratis för avsändaren (förutom mobiloperatörens trafikavgift). Exempel på virtuellt nummer: 070123456789.

Du bestämmer vad som händer

Oavsett hur SMS:et kommer in till tjänsten bestämmer du vad som ska hända sen. Det kan t.ex. vara att spara mobilnumret i en kontaktgrupp, lägga mobilnumret i en spärrlista, skicka tillbaka ett automatiskt svar, lägga upp en framtida påminnelse och/eller vidarebefordra SMS:et till en eller flera andra mobilnummer.

Premium SMS 71050

Kolla om ditt önskade prefix är ledigt. Ange minst 3 tecken.