Tips och regler för marknadsföring via SMS

Vi delar med oss av rådande regler och ger dig konkreta tips - Kontakta oss gärna för personlig rådgivning!

SMS är en personlig direktkanal till dina kunder och en ovärderlig del av din marknadsföring. Det finns ett antal olika saker som är viktiga att tänka på innan du sätter igång med din sms-marknadsföring. Du kan läsa mer nedan eller kontakta oss för mer information.

Medlem i SWEDMA

InTime är sedan 2017 medlemmar i SWEDMA. SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och datadriven marknadsföring. InTime har valt att bli medlemmar för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa och rådgiva dig som kund som arbetar med mobil marknadsföring. Som medlem i SWEDMA förbinder vi oss att arbeta efter de affärs- och etikregler som utarbetats tillsammans med flera av näringslivets aktörer. Tillsammans upprätthåller och stärker vi därmed förtroendet för hela marknadsföringsbranschen.

Auktoriserad DM-ansvarig

InTime har genomfört SWEDMAs ADMA utbildning, vilket ger den marknadsrättsliga kompetens och färdighet som krävs för att bli auktoriserad DM-ansvarig enligt SWEDMAs normer.
Auktoriseringen är ett bevis på grundläggande kundskaper rörande bl.a. GDPR, marknadsföringslagen, distansavtalslagen, upphovsrättslagen och lagen om namn och bild i reklam. Vidare visar auktorisationen på goda kunskaper rörande de egenåtgärder och självregleringsinstrument som gäller inom datadriven marknadsföring.

sms marknadsföring
marknadsföring sms

Etiska regler för mobil marknadsföring

Mobil direktmarknadsföring ställer höga krav på avsändaren och kräver kunnande och förståelse för hur mottagaren reagerar på meddelandet. En mobil enhet upplevs oftast som något väldigt personligt och meddelanden skickade till den kan väcka starka positiva eller negativa reaktioner. Det är viktigt att främja förtroende för mobil direktmarknadsföring genom att vara öppen gentemot mottagaren och låta dem veta:

  • Vem som samlar in och använder sig av personuppgifter.
  • Varför personuppgifterna används.
  • Vilka personuppgifter som säljs vidare, till vem och för vilka ändamål

Text från SWEDMAs Etiska regler för mobil marknadsföring

 

Insamling av personuppgifter: Soft opt-in

I SWEDMAs Etiska regler för mobil marknadsföring går det att läsa om begreppet “soft opt-in”:

2.1.2 Soft opt-in
Huvudregeln är att privatpersoner måste samtycka på förhand för att marknadsföring ska få ske till dennes mobila enhet (opt-in). Så kallad soft opt-in är ett undantag, som innebär att meddelanden kan sändas till privatpersoner utan sådant samtycke om samtliga följande villkor är uppfyllda:

  1. Kontaktuppgifterna har samlats in i samband med försäljning av en vara eller tjänst från det avsändande företaget.
  2. Mottagaren är kund eller har varit kund inom de senaste 12 månaderna.
  3. Mottagaren har informerats om att kontaktuppgifterna kan användas för mobil marknadsföring och har erbjudits möjlighet att avstå framtida kontakt.
  4. Marknadsföringen får endast avse egna likartade varor och tjänster

 

Avregistrering

I SWEDMAs Etiska regler för mobil marknadsföring går det att läsa om begreppet “avregistrering”:

2.1.1 Avregistrering
Kommunikation som sänds via SMS eller liknande service
Mottagaren måste erbjudas ett enkelt sätt (utan kostnad bortsett från trafikkostnaden) att säga nej till att dennes kontaktuppgifter används för marknadsföringsändamål. En sådan avregistreringsmöjlighet ska erbjudas när kontaktuppgifterna samlas in första gången och vid varje efterföljande kommunikationstillfälle via antingen ett telefonnummer eller en webblänk.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om mobil marknadsföring rekommenderar vid dig att läsa SWEDMAs Etiska regler för mobil marknadsföring i sin helhet. Du hittar även mer information under www.swedma.se

​Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss på InTime för mer information!