pexels-photo-359757.jpeg

SMSometer

Vi ställde en fråga med SMS till dig och 500 andra kunder den 26/2: "Skulle du rekommendera InTime till dina kollegor och vänner?". 25% svarade direkt, de flesta inom en timme och resultatet ser du i diagrammet härnedan, där 10 är mest sannolikt. Dessutom har många gjort egna fritextkommentarer, som är mycket värdefulla för oss.

Om du inte har svarat kan du ta fram SMS:et med frågan, men du kan också göra det genom att skicka ett SMS till kortnummer 71050, skriv Kund X, där X är en siffra 0-10, 0=inte alls sannolikt, 10=högst sannolikt. Diagrammet kommer automatiskt att uppdateras direkt.

Du kan också använda SMSometern för att göra en opinionsmätning, kundundersökning eller sms-omröstning. Vill du veta mer; Ring 0920-260980, eller gör en intresseanmälan. 

Läs mer om SMSometern

Skulle du rekommendera InTime till dina kollegor och vänner?

SMSometer produktblad