ABC om SMS

SMS är en förkortning för Short Message Service. SMS är möjligt att skicka och ta emot i alla digitala mobiltelefonsystem av generation 2, (GSM) eller senare. I Sverige lanserades GSM 1992 och är sedan mitten av 1990-talet det dominerande mobila telefonsystemet i världen. I Sverige och de övriga nordiska länderna är mobiltelefontätheten över 100 % och andelen ökar kontinueriligt.

160 tecken

SMS är mobilt textmeddelande där varje meddelande kan bestå av högst 160 tecken. Även mellanslag räknas som ett tecken och radbrytning räknas som två tecken.

eller 918 tecken

Långa SMS (multi-SMS) innebär att meddelandet kan bestå av upp till 918 tecken i 6 SMS. Det visas då oftast som ett enda sammanhängande meddelande i mottagarens mobiltelefon.

Formatering?

Den enda formateringsmöjligheten som är tillgänglig är radbyte. Textformatet och teckenuppsättningen bestäms i den mottagande mobiltelefonen.

Länkar i SMS

SMS kan med fördel innehålla länkar till webbsidor om mera information behöver förmedlas.

Tips!

  • Håll dig gärna inom 160 tecken = 1 SMS. Ju kortare text - desto större chans att den blir läst i sin helhet.

  • Använd ett enkelt och korrekt språk.

  • Skriv inte hela meddelandet med VERSALER. Texten blir svårläst och det kan uppfattas som att du är upprörd.

  • Avsluta inte texten med flera utropstecken!!!! Detta uppfattas som att du skriker.

  • Skicka inte SMS för tidigt på morgonen eller för sent på kvällen.

  • Avsluta texten med att ange avsändare och kontaktupgifter. I avslutningen kan du också ange öppettider och annan viktig information.

  • Om du anger ett mobiltelefonnummer eller ett virtuellt mobilnummer kan mottagaren av meddelandet enkelt och direkt besvara det från sin mobiltelefon.

  • Gör ny rad (Enter) när du skriver avsändare och kontaktinformation, så blir det mera lättläst i mobiltelefonen.

  • I de flesta mobiltelefoner blir sifferuppgifter automatiskt en länk. Då kan mottagaren peka på ett telefonnummer och ringa upp direkt.

  • I smartphones blir webbadresser automatiskt en länk som mottagaren kan följa för att läsa mer på en webbsida.