Skriv lyckade SMS

Vi ger dig några tips på vägen i hur du får lyckade SMS - Kontakta oss gärna för er information!

Hur skriver du lyckade SMS? Vad ska du tänka på? Hur ofta ska du skicka och till vem? Vi hjälper dig med allt som rör din SMS-kommunkation. Kontakta oss gärna för personlig rådgivning.

Bra att veta om SMS

SMS är en förkortning för Short Message Service. Det första textmeddelandet sändes 3 december 1992 och innehöll texten ”Merry Christmas”. SMS är möjligt att skicka och ta emot i alla digitala mobiltelefonsystem av generation 2, (GSM) eller senare. I Sverige lanserades GSM 1992 och är sedan mitten av 1990-talet det dominerande mobila telefonsystemet i världen. I Sverige och de övriga nordiska länderna är mobiltelefontätheten över 100 % och andelen ökar kontinueriligt.

160 tecken

SMS är ett mobilt textmeddelande där varje meddelande kan bestå av högst 160 tecken. Även mellanslag och radbrytning räknas som ett tecken.

eller 918 tecken

Långa SMS (multi-SMS) innebär att meddelandet kan bestå av upp till 918 tecken i 6 SMS. Det visas då som ett enda sammanhängande meddelande i mottagarens mobiltelefon. 1 SMS är max 160 tecken, 2 SMS är max 306 tecken, 3 SMS är max 459 tecken o.s.v. Varje SMS debiteras den trafiktaxa som avtalats. Skriver du t.ex. 306 tecken debiteras du för 2 SMS.

Formatering?

Den enda formateringsmöjligheten som är tillgänglig är radbyte. Textformatet och teckenuppsättningen bestäms i den mottagande mobiltelefonen.

Länkar i SMS

SMS kan med fördel innehålla länkar till webbsidor om mera information behöver förmedlas.

Avsändare

Som avsändare till dina SMS kan du ha ett mobiltelefonnummer, ett virtuellt nummer eller alfanumeriska tecken. Vid alfanumeriska tecken (A-Z) är minsta antalet 3 tecken och högsta antalet är 11 tecken. Vid numeriska tecken (0-9) är minsta antalet 3 tecken och högsta antalet är 15 tecken. Tillåtna tecken är: A-Z, 0-9, mellanslag, . (punkt), - (bindestreck), & (och-tecken) och + (plus). ÅÄÖ är ej tillåtet. Om du anger ett mobiltelefonnummer kommer mottagaren att direkt kunna besvara meddelandet.

Avregistrering

När du skickar marknadsföring via SMS ska du alltid erbjuda mottagaren att på ett enkelt sätt avregistrera sig från framtida SMS-utskick. Ett vanligt sätt är att skriva en avregistreringstext i slutet av ditt SMS. Det kan t.ex. stå: Avreg? SMSa INTIME STOP till 71050. När mottagaren skickar ett stopp-SMS sparas mottagarens nummer i en spärrlista och nästa gång du gör ett grupp-utskick kommer den personen inte få SMS-utskicket. För att du ska kunna använda avregistrering måste du aktivera tilläggstjänsten Inkorg. Läs gärna mer om marknadsföring och SMS och hur vi arbetar för din trygghet.

Checklista för ett lyckat SMS:

  • Fatta dig kort

  • Var korrekt & tydlig

  • Skriv det viktigaste först

  • Använd gärna länkar

  • Erbjud avregistrering när det krävs
lyckade sms