ABC om SMS

SMS är en förkortning för Short Message Service. SMS är möjligt att skicka och ta emot i alla digitala mobiltelefonsystem av generation 2, (GSM) eller senare. I Sverige lanserades GSM 1992 och är sedan mitten av 1990-talet det dominerande mobila telefonsystemet i världen. I Sverige och de övriga nordiska länderna är mobiltelefontätheten över 100 % och andelen ökar kontinueriligt.

160 tecken

SMS är mobilt textmeddelande där varje meddelande kan bestå av högst 160 tecken. Även mellanslag räknas som ett tecken och radbrytning räknas som två tecken.

eller 918 tecken

Långa SMS (multi-SMS) innebär att meddelandet kan bestå av upp till 918 tecken i 6 SMS. Det visas då oftast som ett enda sammanhängande meddelande i mottagarens mobiltelefon.

Formatering?

Den enda formateringsmöjligheten som är tillgänglig är radbyte. Textformatet och teckenuppsättningen bestäms i den mottagande mobiltelefonen.

Länkar i SMS

SMS kan med fördel innehålla länkar till webbsidor om mera information behöver förmedlas.

Checklista för ett lyckat SMS:

  • Fatta dig kort

  • Var korrekt & tydlig

  • Skriv det viktigaste först

  • Använd gärna länkar

  • Erbjud avregistrering när det krävs