SMS och GDPR - Läs vad som gäller

SMS GDPR

Vad du behöver tänka på när du inför SMS i din strategi

För många framstående aktörer är integrationen av SMS i deras strategi en grundpelare för framgång. Genom sin direktkontakt och personliga tilltal, blir SMS en ovärderlig tillgång i din strategi.

Nedan har vi sammanfattat kort olika lager och regler - som GDPR - som du behöver ha koll på när du arbetar med SMS. För mer information är du välkommen att fylla i en intresseanmälan.

Kort checklista - Det här behöver du ha koll på!

Dataskyddsförordningen - GDPR

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa GDPR. Du behöver även ha koll på annan relevant lagstiftning.

Samtycke

Du behöver ett samtycke från mottagaren för att sända kampanjer, erbjudanden och liknande information. Detta kan inhämtas via opt-in eller soft opt-in.

Avregistrering

Enligt lag ska du alltid erbjuda mottagaren att på ett enkelt sätt avregistrera sig från framtida kampanjer och liknande information. Vi tillhandahåller effektiva spärrlistor.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, eller GDPR som den kortfattat kallas. Ett mobiltelefonnummer är en personuppgift och det innebär att du som hanterar SMS behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur du hanterar deras personuppgifter.

Enligt GDPR måste du säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Det innebär att skydda individens integritet genom att endast samla in, använda och lagra uppgifter som är nödvändiga för syftet. Det är viktigt att vara transparent om hur uppgifterna används och att de skyddas mot obehörig åtkomst.

Integritetsskyddsmyndighetens hemsidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hantering av personuppgifter.

I SWEDMAs Etiska regler kan du läsa mer om vad som gäller vid insamling av mobiltelefonnummer, avregistrering och annat viktigt att tänka på.

Samtycke via opt-in eller soft opt-in

Det är avgörande att inhämta uttryckligt samtycke från mottagaren innan du sänder SMS med erbjudanden, kampanjer och liknande information. Huvudregeln är att privatpersoner måste samtycka på förhand för att reklam ska få ske till dennes mobila enhet, detta brukar kallas opt-in. Detta innebär att individen aktivt måste välja att ta emot SMS från dig, ofta genom att fylla i ett formulär eller markera en kryssruta. 

Så kallad soft opt-in är ett undantag. Detta gäller situationer där du redan har en befintlig relation med mottagaren, till exempel om de tidigare har gjort ett köp hos dig. I sådana fall kan du sända SMS, förutsatt att mottagaren har fått en tydlig möjlighet att tacka nej till sådana SMS från början. För soft opt-in ska samtliga villkor vara uppfyllda:

  • Mobiltelefonnumret har samlats in i samband med försäljning från avsändaren.
  • Mottagaren är konsument eller har varit konsument inom de senaste 12 månaderna.
  • Mottagaren har informerats om vad mobiltelefonnumret ska användas till och har erbjudits möjligheten att avstå framtida kontakt.
  • Informationen som sänds får endast avse egna likartade varor och service.

Avregistrering vid varje SMS

Det är inte bara en fråga om god praxis, utan en laglig förpliktelse att inkludera en enkel och tydlig metod för avregistrering i varje SMS som innehåller reklam. Detta kan vara en instruktion om att svara med en specifik text för att avsluta prenumerationen. Det säkerställer att mottagarna känner sig respekterade och kan enkelt välja bort framtida SMS. InTime tillhandahåller spärrlistor för detta ändamål.

Registrera gärna ett kostnadsfritt testkonto för att se hur det fungerar.

Medlem i SWEDMA och auktoriserad DM-ansvarig

InTime är sedan 2017 medlemmar i bransch- och intresseorganisationen SWEDMA. Vi har valt att bli medlemmar för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa och rådgiva dig som användare. Som medlem i SWEDMA förbinder vi oss att arbeta efter de affärs- och etikregler som utarbetats tillsammans med flera av näringslivets aktörer. InTime har genomfört SWEDMAs ADMA utbildning, vilket ger den rättsliga kompetens och färdighet som krävs för att bli auktoriserad DM-ansvarig enligt SWEDMAs normer. 

För personlig rådgivning är du alltid välkommen att kontakta oss!