SMS och GDPR

SMS GDPR

Vad du behöver tänka på när du skickar SMS

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, eller GDPR som den kortfattat kallas är något du behöver ha koll på när du arbetar med SMS. Utöver GDPR behöver du även ha koll på annan relevant lagstiftning som till exempel marknadsföringslagen. Att skicka SMS till kunder och patienter är idag en självklarhet för de flesta företag. SMS är en personlig direktkanal och en ovärderlig del av din kommunikation. Nedan har vi sammanfattat kort vad GDPR säger och några andra saker som är viktiga att tänka på när du arbetar med SMS. För mer information är du välkommen att fylla i en intresseanmälan.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen, GDPR. Ett mobiltelefonnummer är en personuppgift och det innebär att du som skickar SMS till dina kunder behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur du hanterar deras personuppgifter. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsidan kan du läsa mer om vad som gäller vid hantering av personuppgifter.

SMS GDPR - Viktigt att tänka på

SMS till kunder ställer höga krav på avsändaren och kräver kunnande och förståelse för hur mottagaren reagerar på meddelandet. SMS upplevs oftast som något väldigt personligt och kan väcka starka positiva eller negativa reaktioner. Det är viktigt att främja förtroende genom att vara öppen gentemot mottagaren och låta dem veta:

  • Vem som samlar in och använder sig av personuppgifterna.
  • Varför personuppgifterna används.
  • Vilka personuppgifter som säljs vidare, till vem och för vilka ändamål

Läs gärna mer om SMS GDPR under SWEDMAs Etiska regler.

Samtycke och avregistrering

Huvudregeln är att privatpersoner måste samtycka på förhand för att reklam ska få ske till dennes mobila enhet, detta brukar kallas opt-in. Så kallad soft opt-in är ett undantag, som innebär att SMS kan skickas till privatpersoner utan sådant samtycke om samtliga villkor är uppfyllda:

  • Mobiltelefonnumret har samlats in i samband med försäljning av en vara eller tjänst från det avsändande företaget.
  • Mottagaren är kund eller har varit kund inom de senaste 12 månaderna.
  • Mottagaren har informerats om att mobiltelefonnumret kan användas för reklam och har erbjudits möjligheten att avstå framtida kontakt.
  • Reklamen får endast avse egna likartade varor och tjänster.

Mottagaren måste också vid varje utskick erbjudas ett enkelt sätt att tacka nej till framtida utskick. Detta görs med en enkel och tydlig avregistreringsmöjlighet i slutet av SMSet. InTime tillhandahåller automatiska spärrlistor för detta ändamål.

Medlem i SWEDMA och auktoriserad DM-ansvarig

InTime är sedan 2017 medlemmar i SWEDMA. SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med bland annat SMS. InTime har valt att bli medlemmar för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa och rådgiva dig som kund. Som medlem i SWEDMA förbinder vi oss att arbeta efter de affärs- och etikregler som utarbetats tillsammans med flera av näringslivets aktörer. InTime har genomfört SWEDMAs ADMA utbildning, vilket ger den marknadsrättsliga kompetens och färdighet som krävs för att bli auktoriserad DM-ansvarig enligt SWEDMAs normer. 

I SWEDMAs Etiska regler kan du läsa mer om vad som gäller vid insamling av mobiltelefonnummer, avregistrering och annat viktigt att tänka på.

Vill du veta mer om SMS GDPR är du välkommen att kontakta oss!

SMS GDPR - Kort checklista: