SMS-tjänst för SMS-påminnelser

SMS-påminnelser sparar tid och resurser

Skicka påminnelser via SMS och ingen bokning glöms bort!

Vi förväntar oss idag att bli påminda om bokade tider och när vi inte blir det är det lätt att vi glömmer. Skicka en SMS-påminnelse inför bokade möten och ingen bokning glöms bort. Nästan alla har idag en mobiltelefon och nästan alla SMS blir lästa direkt. Med en påminnelse skapar du förtroende, ger dina kunder bra service och nyttjar dina resurser på bästa sätt. Fler besökare och färre missade besök sparar tid och pengar för både dig och dina kunder.

Med InTimes webbaserade tjänst bestämmer du hur många dagar före det bokade besöket SMS-påminnelsen ska skickas ut. Du kan skicka flera påminnelser inför det bokade besöket och du väljer vad det ska stå i varje påminnelse. Följ upp besöket efteråt genom att skicka en kundundersökning via SMS.

Du skickar dina SMS-påminnelser manuellt eller automatiskt. I vår webbtjänst skickar du manuella påminnelser eller schemalägger dina påminnelser för framtida automatiska utskick. Du kan också ladda upp en bokningsfil för automatisk sändning av SMS-påminnelserna. Vill du integrera SMS med ett befintligt system har vi öppna APIer som är väl dokumenterade.

Oavsett vilket sätt du väljer att skicka dina SMS-påminnelser på kommer du snabbt se att dina uteblivna besök minskar.

Vill du veta mer om SMS-påminnelser och vilken lösning som passar ditt företag bäst? Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig på det sätt du önskar.

"Vi använder InTime för att påminna våra kunder när det är dags att beställa lammlådor och för att bjuda in kunderna till öppet hus på gården."
Åsa Wallin, Ale Lamm

SMS-påminnelser med InTime

 • Skicka SMS-påminnelser från datorn - manuellt eller automatiskt
 • Välj om det ska gå att svara på SMS-påminnelsen eller inte
 • Välj hur långt innan SMS-påminnelsen ska skickas och om den ska upprepas
 • Skriv personliga texter med mottagarens namn
 • Välj eget avsändarnamn på dina SMS-påminnelser
 • Skapa personliga textmallar 
 • Se leveransstatus på alla skickade SMS
 • Följ upp SMS-påminnelsen med en kundundersökning via SMS
 • Integrera SMS-påminnelser i ett befintligt system via API

Fördelar SMS-påminnelser

 • Påminnelsen kommer fram och blir läst
 • Minskar antalet uteblivna besök
 • Bra kundservice
 • Ökar förtroendet
 • Sparar resurser
"Vi använder InTime för att skicka automatiserade SMS-påminnelser till våra kunder. Samarbetet med InTime fungerar jättebra och hjälper oss att få ner antalet missade besök."
Dick Hålldén, Varbergs sotningsdistrikt